.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: SIMIMPEKS
Place: Ниш
Ad publication date: 05.04.2024
Sale date: 30.06.2024
Sale type: Direct negotiation
Value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.02.2019.године, број предмета Ст. 20/2018, а у складу са чланoвима 131, 132, и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014 и 113/17), Националним стандардом број 5 - о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), као и Одлуком одбора поверилаца од 27.10.2023.године, стечајни управник стечајног дужника Предуезеће за производњу и прераду меса СИМИМПЕКС ДОО Ниш - у стечају из Ниша, ул. Булевар Немањића 25, локал број 108, МБ: 07997183, ПИБ:100502017 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Contact info

Contact person: Стечајни управник : Дејан Петровић
Phone: 060/408-3160
E-mail: dpetrovicdunja@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik