.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: MOTOIL
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 22.05.2023
Датум продаје: 23.06.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 59.695.927,20
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Н.Саду , посл.број 2.Ст. 103/2022 od 25.01.2023. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС,83/14,113/17,44/18 и 95/18), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), поступајући у складу са Решењем ( о банкротству) Привредног суда у Н.Саду , посл.број 2.Ст. 103/2023 од 16.03.2023. године, стечајни управник стечајног дужника „MOTOIL“ доо у стечају Н.Сад Трг Каменског 2 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА Детаљније погледати у тексту огласа

Контакт подаци

Овлашћено лице: Душан Петровић
Контакт телефон: 063 213 246
Контакт е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014