Last database update: 09.06.2023 12:32


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: MOTOIL
Place: Нови Сад
Ad publication date: 22.05.2023
Sale date: 23.06.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 59,695,927.20
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Н.Саду , посл.број 2.Ст. 103/2022 od 25.01.2023. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС,83/14,113/17,44/18 и 95/18), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), поступајући у складу са Решењем ( о банкротству) Привредног суда у Н.Саду , посл.број 2.Ст. 103/2023 од 16.03.2023. године, стечајни управник стечајног дужника „MOTOIL“ доо у стечају Н.Сад Трг Каменског 2 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Душан Петровић
Contact phone: 063 213 246
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014