.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТОБЛЕР-СКЕЛЕ
Место: Београд
Датум објаве огласа: 24.11.2022
Датум продаје: 26.12.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу правноснажног решења о банкротству Привредног суда у Београду бр. 1.Ст - 64/2021 од 06.09.2021. године, чл. 131., чл. 132. и чл. 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националног стандарда број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: "ТОБЛЕР-СКЕЛЕ" ДОО Београд – Нови Београд - у стечају, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 10И МБ: 20119888 ПИБ: 104250359 О Г Л А Ш А В А Прву продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Мира Ковачевић
Телефон: 063/691-449
Е-маил: mira.kov011@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik