.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТОБЛЕР-СКЕЛЕ
Place: Београд
Ad publication date: 24.11.2022
Sale date: 26.12.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу правноснажног решења о банкротству Привредног суда у Београду бр. 1.Ст - 64/2021 од 06.09.2021. године, чл. 131., чл. 132. и чл. 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националног стандарда број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: "ТОБЛЕР-СКЕЛЕ" ДОО Београд – Нови Београд - у стечају, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 10И МБ: 20119888 ПИБ: 104250359 О Г Л А Ш А В А Прву продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Мира Ковачевић
Phone: 063/691-449
E-mail: mira.kov011@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014