Последње освежавање базе података: 27.01.2023 12:46


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЈУГОБАНАТ
Место: Београд
Датум објаве огласа: 15.11.2022
Датум продаје: 16.12.2022
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Београду Посл бр. 4.Ст.119/15 од 02.11.2015. године а у складу са члановима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,99/2011 - др.закон71/2012 – одлука УС и 83/2014 ) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника ИГМ „ЈУГОБАНАТ“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ Матични број: 08031738 ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Маријана Читаковић
Контакт телефон: 062/8015167
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014