Last database update: 07.02.2023 05:37


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЈУГОБАНАТ
Place: Београд
Ad publication date: 15.11.2022
Sale date: 16.12.2022
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду Посл бр. 4.Ст.119/15 од 02.11.2015. године а у складу са члановима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,99/2011 - др.закон71/2012 – одлука УС и 83/2014 ) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника ИГМ „ЈУГОБАНАТ“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ Матични број: 08031738 ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Маријана Читаковић
Contact phone: 062/8015167
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014