Последње освежавање базе података: 27.01.2023 12:32


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE
Место: Београд
Датум објаве огласа: 07.11.2022
Датум продаје: 23.12.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 82.156.630,85
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Београду, Посл. бр. 11 Ст 102/2017 од 27.08.2018. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС, 83/14) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 13/10), стечајни управник стечајног дужника, „DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE" доо Београд - у стечају улица Немањина број 3 ОГЛАШАВА другo јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Милош Бакић
Контакт телефон: +381 11 664 10 16
Контакт е-маил: office@diners-stecaj.rs
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014