Last database update: 07.02.2023 04:10


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE
Place: Београд
Ad publication date: 07.11.2022
Sale date: 23.12.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 82,156,630.85
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду, Посл. бр. 11 Ст 102/2017 од 27.08.2018. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС, 83/14) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 13/10), стечајни управник стечајног дужника, „DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE" доо Београд - у стечају улица Немањина број 3 ОГЛАШАВА другo јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Милош Бакић
Contact phone: +381 11 664 10 16
Contact e-mail: office@diners-stecaj.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014