Последње освежавање базе података: 27.01.2023 12:34


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: РГП-ИНПОС
Место: Књажевац
Датум објаве огласа: 18.11.2022
Датум продаје: 20.12.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 6.083.606,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу решења Привредног суда у Зајечару Ст.бр. 10/2015 од 04.11.2015. године, решења Привредног суда у Зајечару Ст.бр.10/2015 од 03.02.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „РГП – ИНПОС“ У СТЕЧАЈУ КЊАЖЕВАЦ ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Маја Јовановић
Контакт телефон: 019/415-511 или 063/1504568
Контакт е-маил: majamitrovic.za.86@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014