Last database update: 07.02.2023 04:27


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: РГП-ИНПОС
Place: Књажевац
Ad publication date: 18.11.2022
Sale date: 20.12.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 6,083,606.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Зајечару Ст.бр. 10/2015 од 04.11.2015. године, решења Привредног суда у Зајечару Ст.бр.10/2015 од 03.02.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „РГП – ИНПОС“ У СТЕЧАЈУ КЊАЖЕВАЦ ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Маја Јовановић
Contact phone: 019/415-511 или 063/1504568
Contact e-mail: majamitrovic.za.86@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014