Последње освежавање базе података: 27.01.2023 10:32


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ППТ-ЦИЛИНДРИ
Место: Трстеник
Датум објаве огласа: 18.11.2022
Датум продаје: 21.12.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 58.554.890,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Краљеву Ст.бр. 13/2016 од 02.03.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135 и 136. Закона о стечају ("Сл. гласник РС" бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС" бр. 13/10) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 27.12.2021. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ППТ-ЦИЛИНДРИ АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ ул. Цара Душана бр. 101, Трстеник матични број: 07623917 оглашава трећу продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Јасмина Мирковић-Недељковић
Контакт телефон: 063/111-3362
Контакт е-маил: jasmina.mirkovicnedeljkovic@gmail.com и pptcilindri2016@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014