Last database update: 06.12.2022 12:18


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ППТ-ЦИЛИНДРИ
Place: Трстеник
Ad publication date: 18.11.2022
Sale date: 21.12.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 58,554,890.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Краљеву Ст.бр. 13/2016 од 02.03.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135 и 136. Закона о стечају ("Сл. гласник РС" бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС" бр. 13/10) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 27.12.2021. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ППТ-ЦИЛИНДРИ АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ ул. Цара Душана бр. 101, Трстеник матични број: 07623917 оглашава трећу продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Јасмина Мирковић-Недељковић
Contact phone: 063/111-3362
Contact e-mail: jasmina.mirkovicnedeljkovic@gmail.com и pptcilindri2016@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014