Последње освежавање базе података: 02.02.2023 10:27


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ИМК 14.ОКТОБАР
Место: Крушевац
Датум објаве огласа: 24.07.2022
Датум продаје: 25.08.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 113.041.358,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Краљеву 3 Ст. бр. 1/2016 од 13.01.2016. године и Решења Привредног суда у Краљеву 3 Ст. бр. 1/2016 од 08.02.2016. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда, и број 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МАШИНА И КОМПОНЕНАТА ИМК „14.ОКТОБАР“ АД КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ ЈАСИЧКИ ПУТ 2, КРУШЕВАЦ О Г Л А Ш А В А Другу продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника груписану у једну имовинску целину методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Зоран Милосављевић
Контакт телефон: 063/421 -085
Контакт е-маил: milosavljevic53@yahoo.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014