.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИМК 14.ОКТОБАР
Place: Крушевац
Ad publication date: 24.07.2022
Sale date: 25.08.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 113,041,358.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Краљеву 3 Ст. бр. 1/2016 од 13.01.2016. године и Решења Привредног суда у Краљеву 3 Ст. бр. 1/2016 од 08.02.2016. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда, и број 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МАШИНА И КОМПОНЕНАТА ИМК „14.ОКТОБАР“ АД КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ ЈАСИЧКИ ПУТ 2, КРУШЕВАЦ О Г Л А Ш А В А Другу продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника груписану у једну имовинску целину методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Зоран Милосављевић
Phone: 063/421 -085
E-mail: milosavljevic53@yahoo.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014