Последње освежавање базе података: 26.01.2022 07:55


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: МС-ИНВЕСТ
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 25.11.2021
Датум продаје: 28.12.2021
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству које је донео стечајни судија Привредног суда у Новом Саду, дана 05.04.2019 године у стечајном поступку бр. 1.Ст. 46/2017 и у складу са одредбама члана 132. став1. и став 6. Закона о стечају («Службени гласник РС» број104/09, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник оглашава продају имовине стечајног дужника МС – ИНВЕСТ ДОО У СТЕЧАЈУ НОВИ САД , Косте Шокице 38, Нови Сад, матични број 08816964, пиб 103426306 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Драган Рађеновић
Контакт телефон: 066/401-187
Контакт е-маил: centar@cfu.co.rs
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014