Last database update: 26.01.2022 09:52


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: МС-ИНВЕСТ
Place: Нови Сад
Ad publication date: 25.11.2021
Sale date: 28.12.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству које је донео стечајни судија Привредног суда у Новом Саду, дана 05.04.2019 године у стечајном поступку бр. 1.Ст. 46/2017 и у складу са одредбама члана 132. став1. и став 6. Закона о стечају («Службени гласник РС» број104/09, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник оглашава продају имовине стечајног дужника МС – ИНВЕСТ ДОО У СТЕЧАЈУ НОВИ САД , Косте Шокице 38, Нови Сад, матични број 08816964, пиб 103426306 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Драган Рађеновић
Contact phone: 066/401-187
Contact e-mail: centar@cfu.co.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014