Последње освежавање базе података: 16.05.2022 12:55


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: COMPOST GROUP
Место: Београд
Датум објаве огласа: 10.11.2021
Датум продаје: 27.12.2021
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 9.289.310,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду 10. Ст. бр. 168/2020 од 29.01.2021. године, у складу са члановима 131, 132, 133, 135. и 136. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 ... 95/2018) и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018.) стечајни управник стечајног дужника: Предузећа за производњу, трговину и услуге ''COMPOST GROUP’’ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Цвијићева бр. 104/7 матични број 17595814, ПИБ 103705854, ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник: Игор Дракул
Контакт телефон: 063/243-238
Контакт е-маил: drakuligor@beotel.net
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014