Last database update: 18.08.2022 06:59


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: COMPOST GROUP
Place: Београд
Ad publication date: 10.11.2021
Sale date: 27.12.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 9,289,310.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду 10. Ст. бр. 168/2020 од 29.01.2021. године, у складу са члановима 131, 132, 133, 135. и 136. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 ... 95/2018) и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018.) стечајни управник стечајног дужника: Предузећа за производњу, трговину и услуге ''COMPOST GROUP’’ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Цвијићева бр. 104/7 матични број 17595814, ПИБ 103705854, ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник: Игор Дракул
Contact phone: 063/243-238
Contact e-mail: drakuligor@beotel.net
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014