Последње освежавање базе података: 26.01.2022 09:46


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДЕЧ
Место: Деч
Датум објаве огласа: 10.11.2021
Датум продаје: 14.01.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.107.487,81
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици Ст-14/2018 од 31.12.2019. године које је правоснажно од дана 06.02.2020. године и у складу са чланом 131., 132., 133. Закона о стечају ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника Земљорадничка задруга "ДЕЧ " у стечају из Деча улица Ивана Петровића бб ОГЛАШАВА Другу продају дела имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Зоран Стојановић
Контакт телефон: 063/8-555-288
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014