Last database update: 26.01.2022 08:54


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДЕЧ
Place: Деч
Ad publication date: 10.11.2021
Sale date: 14.01.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 1,107,487.81
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици Ст-14/2018 од 31.12.2019. године које је правоснажно од дана 06.02.2020. године и у складу са чланом 131., 132., 133. Закона о стечају ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника Земљорадничка задруга "ДЕЧ " у стечају из Деча улица Ивана Петровића бб ОГЛАШАВА Другу продају дела имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Зоран Стојановић
Contact phone: 063/8-555-288
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014