Последње освежавање базе података: 20.10.2021 06:47


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТИЛ
Место: Лукаре
Датум објаве огласа: 14.07.2021
Датум продаје: 03.09.2021
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 15.789.321,62
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Краљеву, број предмета Ст.1/2018 од 09.04.2019. године, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: Предузеће за производњу,трговину и услуге „ТИЛ“ ОД ПЛОЈОВИЋ СЕФО И ДРУГИ-У СТЕЧАЈУ, ЛУКАРЕ ББ,36300 Нови Пазар ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Петар Вуловић
Контакт телефон: 064/15-70-212
Контакт е-маил: pvulovic@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014