Last database update: 20.10.2021 06:12


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТИЛ
Place: Лукаре
Ad publication date: 14.07.2021
Sale date: 03.09.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 15,789,321.62
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Краљеву, број предмета Ст.1/2018 од 09.04.2019. године, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: Предузеће за производњу,трговину и услуге „ТИЛ“ ОД ПЛОЈОВИЋ СЕФО И ДРУГИ-У СТЕЧАЈУ, ЛУКАРЕ ББ,36300 Нови Пазар ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Стечајни управник Петар Вуловић
Contact phone: 064/15-70-212
Contact e-mail: pvulovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014