Последње освежавање базе података: 26.01.2022 03:35


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: РАДИО СОМБОР
Место: Сомбор
Датум објаве огласа: 07.05.2021
Датум продаје: 11.06.2021
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.229.510,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Сомбору, посл. бр. Ст. бр. 13/2015 од 03.06.2016. године, а у складу са чланoм 131, 132,133,135 и 136 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», број 89/2015), уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца од 21.03.2019. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника РАДИО СОМБОР АД Сомбор - у стечају ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Предраг Ерић
Контакт телефон: 064/ 161 74 14
Контакт е-маил: predrageric78@gmail.com.
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014