Last database update: 03.10.2022 10:32


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: РАДИО СОМБОР
Place: Сомбор
Ad publication date: 07.05.2021
Sale date: 11.06.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 1,229,510.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Сомбору, посл. бр. Ст. бр. 13/2015 од 03.06.2016. године, а у складу са чланoм 131, 132,133,135 и 136 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», број 89/2015), уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца од 21.03.2019. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника РАДИО СОМБОР АД Сомбор - у стечају ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Предраг Ерић
Contact phone: 064/ 161 74 14
Contact e-mail: predrageric78@gmail.com.
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014