.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 67.061


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


REGIMENT друштво са ограниченом одговорношћу за развој пројеката о некретнинама, Београд (Нови Београд)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 45 СТ 525/2012, Стечајни управник: Драган Петкоски, ПИБ: 105569310, Матични број: 20409495, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ АУТОРСКИХ ПРАВА ПРОНАЛАЗАШТВО АД БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 30-1 СУТЕРЕН

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 11. Ст.551/2011, Стечајни управник: Драган Петкоски, ПИБ: 100206076, Матични број: 07002688, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО - ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ, КЊАЗА МИЛОША 14-16

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: I Ст.100/2010, Стечајни управник: , ПИБ: , Матични број: 07212097, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2014


МИН ХОЛДИНГ ЦО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА ИЗГРАДЊА АД НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Бр.2.Ст.91/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100668040 , Матични број: 07402368, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


MOMO TRADE ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОМЕТНЕ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ДОО ШИМАНОВЦИ - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 1. Ст.7/2014, Стечајни управник: Весна Вуковић, ПИБ: 109017556, Матични број: 27003630, Статус стечајног поступка: Закључен


Developed by Belit d.o.o 2014