Last database update: 04.06.2023 12:05


Quarterly Reports

 
 

Number of search results: 65,348


Report for period : October - December -2012


МЕШОВИТО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ ТРГОВИНУ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ МОРАВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ЋУПРИЈА, МАРШАЛА ТИТА 77

Court: Привредни суд у Крагујевцу, Bankruptcy case number: Бр.1.Ст.657/2011, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 101371979, Debtors registry code: 07585144, Status: Closed

Report for period : October - December -2012


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: 1 Ст.3/2011, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 111776155, Debtors registry code: 27008674, Status: Active

Report for period : July - September -2012


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: 1 Ст.3/2011, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 111776155, Debtors registry code: 27008674, Status: Active

Report for period : January - March -2012


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: 1 Ст.3/2011, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 111776155, Debtors registry code: 27008674, Status: Active

Report for period : October - December -2011


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: 1 Ст.3/2011, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 111776155, Debtors registry code: 27008674, Status: Active

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014