.


Quarterly Reports

 
 

Number of search results: 67,061


Report for period : July - September -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, ПРУЖАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ", ЛЕСКОВАЦ

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: 37/2009, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 101912180, Debtors registry code: 07137303, Status: Active

Report for period : October - December -2014


Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 11. Ст 247/22, Bankruptcy trustee: Зорица Михајловић, Debtors tax number: 113454163, Debtors registry code: 27012680, Status: Stoped


Developed by Belit d.o.o 2014