.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 70.612


Извештај за период : Април - Јун -2015


СУПЕРБА ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЊИГОВОДСТВО, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД, АВАЛСКА 5/5

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 11 Ст.457/2011, Стечајни управник: Александар Лакић, ПИБ: 103777588, Матични број: 20018933, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


SC-ELECTRIC ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИЗВОЂЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2.Ст.26/2015, Стечајни управник: Игор Секереш, ПИБ: 100449487, Матични број: 08632880, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2015


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ИМТ ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА КЊАЖЕВАЦ, 22. ДЕЦЕМБАР БР. 25

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Бр.3.Ст.447/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100633676, Матични број: 07980213, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДАКА И ТРГОВИНУ ЕЦО-ИНОС КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: VI.Ст.45/2010, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 100314196, Матични број: 07307438, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2015


ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА СТИГ СА ОГРАНИЧЕНОМ СОЛИДАРНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БОЖЕВАЦ, МИЛОША ОБИЛИЋА 11

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: 3. Ст.65/2010, Стечајни управник: Рајко Пантић, ПИБ: , Матични број: 07160569, Статус стечајног поступка: Закључен


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik