Последње освежавање базе података: 24.03.2023 01:21


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 63.830


Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ЗАМРЗАВАЊЕ ВОЋА ЗАПЛАЊКА ДОЊИ ДУШНИК, ДОЊИ ДУШНИК ББ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Бр.2.Ст.236/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100706123, Матични број: 17124072, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕГАЗ ТЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗВЕЗДАН,ЗВЕЗДАРСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: III Ст.32/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100587199 , Матични број: 07378017, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2012


МЕШОВИТО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ ТРГОВИНУ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ МОРАВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ЋУПРИЈА, МАРШАЛА ТИТА 77

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: Бр.1.Ст.657/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101371979, Матични број: 07585144, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2013


СТЕЧАЈНА МАСА ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС, ВРБАС

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: 5.сТ.13/2014, Стечајни управник: , ПИБ: 101421065, Матични број: 27004512, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2012


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 1 Ст.3/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 111776155, Матични број: 27008674, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 1 Ст.3/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 111776155, Матични број: 27008674, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.360/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100843515, Матични број: 08236534, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 1.Ст.309/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100337235 , Матични број: 17217291, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2012


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 1 Ст.3/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 111776155, Матични број: 27008674, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014