.


Quarterly Reports

 
 

Number of search results: 70,612


Report for period : July - September -2015


SC-ELECTRIC ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИЗВОЂЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.26/2015, Bankruptcy trustee: Игор Секереш, Debtors tax number: 100449487, Debtors registry code: 08632880, Status: Closed


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik