.


Quarterly Reports

 
 

Number of search results: 71,725


Report for period : July - September -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУЖНА МОРАВА ПРЕРАДА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА, НЕМЕТАЛА ДРВНА ИНДУСТРИЈА ВЛАДИЧИН ХАН, СУВА МОРАВА ББ - СТЕЧАЈНА МАСА

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: 1. Ст.67/2010, Bankruptcy trustee: Бранислав Милосављевић, Debtors tax number: 109895545, Debtors registry code: 27005241, Status: Closed

Report for period : July - September -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АГРО-ПАНОНИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗРЕЊАНИН, УРОША ПРЕДИЋА 94 - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: 2. Ст.61/2011, Bankruptcy trustee: Милица Богуновић, Debtors tax number: 102005917, Debtors registry code: 08616566, Status: Closed


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik