.
четвртак,25.12.14 IMG_0243s

Презентација стручног часописа Стечајни Инструктор и ретроспектива рада Агенције у 2014. години

„У Србији је тренутно 486 лиценцираних стечајних управника, од којих су 332 активна, а ове године је отворено 154 стечајна поступка и усвојено 8 планова реогранизације“, рекла је Ивана Матић, в.д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника на данашњем представљању првог броја стручног часописа „Стечајни инструктор“. Том приликом, она је истакла да је текућу годину обележило доношење Закона о изменама и допунама Закона о стечају, у чијој изради и јавној расправи је Агенција дала велики допринос.

Директорка Агенције за лиценцирање стечајних управника додала је да је у буџет Републике Србије, Агенција за лиценцирање стечајних управника уплатила је око 130 милиона динара (око 1,1 милион евра) добити из претходне године. Планиране активности у 2014. години реализоване су из значајне финансијске уштеде, а бројни едукативни догађаји организовани уз подршку домаћих и страних партнера, без новчаних издатака Агенције.

Стручни часопис “Стечајни инструктор”, у издању Агенције за лиценцирање стечајних управника и компаније Параграф, намењен је, првенствено, стечајним управницима, привредницима и широј стручној јавности заинтересованој за стечајну материју. Издаваће се квартално и бесплатан је за стечајне управнике, а електронска верзија биће доступна у оквиру правне базе “Paragraf Lex”.

„Репрезентативан редакцијски одбор и активан допринос представника привредних судова, привредних асоцијација, стечајних управника, академске заједнице, адвокатуре и консалтинга у изради и креирању садржаја стручног часописа, гарант су квалитетне и свеобухватне анализе и приступа овој захтевној мултидисциплинарној области“, рекла је Ивана Матић, в.д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Редакцијски одбор часописа”Стечајни инструктор” чине: Ивана Матић, в.д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника, која је и главни и одговорни уредник часописа „Стечајни инструктор“, Јован Кордић, председник Привредног суда у Београду, Љиљана Павловић, судија Привредног суда у Београду, доцент Др Бранко Радуловић, професор Правног факултета Универзитета у Београду, Нермина Љубовић, извршни директор Привредне коморе Србије и Душан Павловић из компаније Параграф.

Теме првог броја часописа “Стечајни инструктор” који је данас представљен у Београду су: “Имплементација Закона о изменама и допунама Закона о стечају” и “Реорганизација у стечајном поступку”.Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik