.
петак,29.12.17 vrata1-crop

Пресек рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. и 2017. годину

Агенција за лиценцирање стечајних управника основана је Законом о агенцији за лиценцирање стечајних управника („Сл. гласник РС“ број 84/04, 104/09 и 89/15). У наставку текста приказани су резултати рада, за период – 2016. и 2017. године, а за време мандата директора Данијеле Вазуре:  брзина спровођења стечајних поступака, број закључених стечајних поступака и број лиценцираних стечајних управника.

  1. У протекле две године резултати рада Агенције у стечајним поступцима који се воде над предузећима са већинским друштвеним и јавним капиталом, огледају се у следећем: У току 2016. и 2017. године одржано је 155 првих поверилачких рочишта, одржано је 235 испитних рочишта, спроведено је 546 продаја имовине стечајних дужника са укупним приливом средстава за намирење поверилаца у висини од 9.349.283.542,00 динара, у буџет Републике Србије уплаћено је око 2.000.000.000,00 динара из вишкова стечајних маса, Агенција је као вишак прихода над расходима у буџет Републике Србије уплатила око 97.000.000,00 динара, закључено је 110 стечајних поступака од којих се 80% старијих преко пет година. Брзина спровођења продаје имовине стечајних дужника у односу на 2015. годину када је износила 22 месеца од отварања стечајног поступка, у децембру 2017. године износи 9 месеци;
  2. У току 2016. и 2017. године успешно је окончан пројекат са Светском банком – IFC i Међународним монетарним фондом – MMF који је резултирао ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о стечају и испуњеном реализацијом Стратегијом о решавању проблематичних кредита – Од будуће активности Министарства приврдеде у смислу брзине доношења подзаконских аката очекује се раст Србије из области стечаја на Doing Business листи, као резултат рада, између осталих, и Агенције у протекле две године;
  3. У Републици Србији укупно је издато 794 лиценци за обављање послова стечајног управника, с тим што је у последње две године издата свега 41 лиценца за послове стечајног управника;
  4. Укупно спроведених надзора над радом стечајних управника у 2016. и 2017. години износи 216 надзора над радом стечајних управника, не рачунајући надзор супервизора увидом и анализом;
  5. Од укупног броја притужби упућених Агенцији у протекле две године који износи 172 притужбе окончано је рад над 163 притужбе, у току је рад на 9 притужби. Успешно је организовано преко 30 бесплатних стручних едукација за развој професије стечајних управника.

СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

ЖЕЛИ ВАМ

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik