Последње освежавање базе података: 28.09.2022 07:45
петак,28.08.20 ispit lat

Нови испитни рок за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника – 31. октобар 2020. године

Нови испитни рок за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника биће одржан у Београду 31.10.2020. године.

Позивају се заинтересовани кандидати да Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

Кандидати су дужни да, уз попуњен образац пријаве, Агенцији доставе следеће:

  1. доказ о уплати накнаде за полагање испита (1.000,00 динара на име цене за обраду пријаве за полагање испита и 15.000,00 динара на име цене за полагање испита),
  2. копију личне карте.

Број жиро рачуна Агенције за лиценцирање стечајних управника: 840-1069668-78

Пријаве се подносе Агенцији за лиценцирање стечајних управника, на адресу: Београд, Teразије 23, VI спрат, са назнаком: За полагање стручног испита “.

Рок за подношење пријава је 16.10.2020. године.

Неблаговремено приспеле пријаве, неће се разматрати.

Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника, образац пријаве за испит, као и правни извори релевантни за полагање стручног испита могу се наћи на сајту Агенције: www.alsu.rs у делу: стечајни управник/стручни испит и у делу: документа/правни извори релевантни за стечај

НАПОМЕНА:

Како је Правилником o програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника предвиђено да је саставни део испита и област коришћења система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и да ће се у складу са тим, након положеног усменог дела испита, одржати и четвородневна обука за коришћење овог система, oбавештавају се кандидати да је неопходно да познају рад на рачунару, као предуслов за похађање ове обуке и коришћење система ЕРС.

Детаљне информације у вези са програмом и начином полагања стручног испита, могу се добити и на емаил: brankica.nakic

Microsoft-Word-2013-icon ОГЛАС ЗА СТРУЧНИ ИСПИТ

Microsoft-Word-2013-icon ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Microsoft-Word-2013-icon Правилник о начину и програму полагања стручног испита

Microsoft-Word-2013-icon Правни извори релевантни за полагање стручног испита

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014