.
уторак,30.12.14

Замена семинара које признаје АЛСУ

На основу члана 4. став 4. Правилника о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“,број 22/10), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, на седници одржаној дана 31.01.2014. године, усвојио је Одлуку о стручним семинарима и курсевима које организује или признаје Агенција у 2014. години, лицима која подносе захтев за издавање, односно захтев за обнављање лиценце за обављање послова стечајног управника.

Агенција обавештава све стечајне управнике да ће уместо планираног семинара „Награда за рад стечајнoг управника и трошкови код намирења разлучних поверилаца“, тај семинар бити замењен семинаром „Продаја стечајног дужника као правног лица“ који је одржан 10. и 11. децембра, 2014. године.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik