.
Tuesday,30.12.14

Zamena seminara koje priznaje ALSU

Na osnovu člana 4. stav 4. Pravilnika o načinu izdavanja i obnavlјanja licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“,broj 22/10), Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na sednici održanoj dana 31.01.2014. godine, usvojio je Odluku o stručnim seminarima i kursevima koje organizuje ili priznaje Agencija u 2014. godini, licima koja podnose zahtev za izdavanje, odnosno zahtev za obnavlјanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika.

Agencija obaveštava sve stečajne upravnike da će umesto planiranog seminara „Nagrada za rad stečajnog upravnika i troškovi kod namirenja razlučnih poverilaca“, taj seminar biti zamenjen seminarom „Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica“ koji je održan 10. i 11. decembra, 2014. godine.


Developed by Belit d.o.o 2014