.


Јавне набавке за 2017. годину

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 16/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објавЉује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  План јавних набавки за 2017. годину


Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (безоловни бензин и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене конкурсне документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.02.2017.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.03.2017.
до 13h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – фиксне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017.
до 12h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – мобилне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.03.2017.
до 10h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције
ЈНУ МВ 5/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Исправка конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
23.03.2017.
до 12h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције ЈНУ МВ 5/2017 - поновљени поступак за Партију број 2Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.04.2017.
до 12h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање хигијене пословног простора Агенције ЈНУ МВ 6/2017Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.05.2017.
до 13h
8.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гуме са пратећим услугама за возила Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ-8/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
06.06.2017.
до 12h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - одржавање рачунарског софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 9/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.07.2017.
до 12h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 10/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.08.2017.
до 12h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 11/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.08.2017.
до 12h
12.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 12/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
01.09.2017.
до 12h
13.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 13/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
31.10.2017.
до 12h

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ
ЈН П 1/2017
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 2/2017
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik