.


Public Procurement for 2017 – (serbian only)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 16/15 i 68/15) Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavlјuje podatke i dokumenta postupaka javnih nabavki koje sprovodi.

pdf  Plan javnih nabavki za 2017. godinu


Javne nabavke male vrednosti

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – goriva (bezolovni benzin i evro dizel) za motorna vozila za potrebe Agencije
JND MV 1/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.02.2017.
do 12 h
2.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – potrošni kancelarijski materijal za potrebe Agencije
JND MV 2/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2017.
do 13 h
3.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – fiksne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 3/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.03.2017.
do 12 h
4.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – mobilne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 4/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.03.2017.
do 10 h
5.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje (servis i popravka) vozila Agencije
JNU MV 5/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Ispravka konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1

Odluka o obustavi postupka za Partiju 2

Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
23.03.2017.
do 12h
6.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje (servisiranje i popravka) vozila Agencije JNU MV 5/2017 - ponovljeni postupak za Partiju broj 2Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.04.2017.
do 12h
7.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje higijene poslovnog prostora Agencije JNU MV 6/2017Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.05.2017.
do 13h
8.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – gume sa pratećim uslugama za vozila Agencije za licenciranje stečajnih upravnika JND MV-8/2017Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.06.2017.
do 12h
9.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje računarskog softvera ERS i RBMS
JNU MV 9/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.07.2017.
do 12h
10.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – telekomunikacione usluge intereneta za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 10/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.08.2017.
do 12h
11.Javna nabavka male vrednosti - nabavka dobara - računari i računarska oprema za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JND MV 11/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenja o zaključenom ugovoru
30.08.2017.
do 12h
12.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Usluga zaštite imovine i fizičko tehničko obezbeđenje za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 12/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenja o zaključenom ugovoru
01.09.2017.
do 12h
13.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Sistematski pregled zaposlenih u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 13/2017
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
31.10.2017.
do 12h

 Javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje računarskog softvera ALSU

JN P 1/2017
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje knjigovodstvenog programa ALSU

JN P 2/2017
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik