.
среда,06.08.14

Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о стечају

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на седници одржаној 2. августа 2014. године Закон о изменама и допунама Закона о стечају, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 83/14 од 5. августа 2014. године.

Сходно члану 70. Закона о изменама и допунама Закона о стечају, закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 10. овог закона, које се примењују од 1. октобра 2014. године и одредбе члана 1. став 2. овог закона, која се примењује од 1. јануара 2015. године.

У наставку можете преузети текст Закона о изменама и допунама Закона о стечају, као и интегрални текст Закона о стечају са уграђеним изменама и допунама закона.

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

ЗАКОН О СТЕЧАЈУ – пречишћен текст


Developed by Belit d.o.o 2014