Poslednje osvežavanje baze podataka: 27.02.2021 08:53
Wednesday,06.08.14

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 2. avgusta 2014. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 83/14 od 5. avgusta 2014. godine.

Shodno članu 70. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 10. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. oktobra 2014. godine i odredbe člana 1. stav 2. ovog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

U nastavku možete preuzeti tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, kao i integralni tekst Zakona o stečaju sa ugrađenim izmenama i dopunama zakona.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

ZAKON O STEČAJU – prečišćen tekst

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014