.
понедељак,17.05.21

Резултати писменог дела испита за стечајне управнике – мај 2021. године

Кандидати који се не налазе на списку, који је у прилогу овог обавештења, нису положили писмени део испита за стечајне управнике.

Кандидати имају право увида у резултате писменог дела испита.

Увид ће се вршити у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, шести спрат, и то: 19.05. (среда) и 20.05. (четвртак), у времену од 09.00 до 12.00 часова.

Кандидати имају  право приговора на резултате испита у року од три дана од дана  завршетка испитног рока, сходно члану 13. став 3. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обавЉање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр.47/10).

Усмени део испита за кандидате који су положили писмени део испита, биће одржан у петак 21. маја 2021. године, у просторијама Агенције, Београд, Теразије 23, ИИИ спрат, са почетком у 12.00 часова.

Након завршетка усменог дела испита, почев од 24. маја 2021. године, у просторијама Агенције биће организована обука за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС). У случају промене датума почетка обуке, кандидати ће бити благовремено обавештени. Обука траје 4 дана  и одржава се сваког радног дана у времену од 09.00 до 15.00 часова. Петог дана обуке вршиће се провера стеченог знања.

У складу са чланом 14. Правилника о начину полагања стручног испита за обавЉање послова стечајног управника на захтев кандидата, председник  Комисије може одложити полагање писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Накнада за одлагање полагања дела стручног испита износи 7.000 динара према Тарифи о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 46/13).

Списак кандидата који су положили писмени део испита за стечајне управнике - мај 2021. године

РБ.ИМЕ И ПРЕЗИМЕБРОЈ БОДОВА
1.Марко Ђорић91
2.Марко Стошић85.5
3.Никола Здјелар85
4.Милан Јовановић83
5.Никола Витковић82
6.Емилиа Стефановић80
7.Игор Ивановић76.5
8.Срђан Барац71
9.Маја Јовановић70.5

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik