.
Monday,17.05.21

Rezultati pismenog dela ispita za stečajne upravnike – maj 2021. godine

Kandidati koji se ne nalaze na spisku, koji je u prilogu ovog obaveštenja, nisu položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate pismenog dela ispita.

Uvid će se vršiti u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd, Terazije 23, šesti sprat, i to: 19.05. (sreda) i 20.05. (četvrtak), u vremenu od 09.00 do 12.00 časova.

Kandidati imaju  pravo prigovora na rezultate ispita u roku od tri dana od dana  završetka ispitnog roka, shodno članu 13. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavLjanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br.47/10).

Usmeni deo ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće održan u petak 21. maja 2021. godine, u prostorijama Agencije, Beograd, Terazije 23, III sprat, sa početkom u 12.00 časova.

Nakon završetka usmenog dela ispita, počev od 24. maja 2021. godine, u prostorijama Agencije biće organizovana obuka za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS). U slučaju promene datuma početka obuke, kandidati će biti blagovremeno obavešteni. Obuka traje 4 dana  i održava se svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova. Petog dana obuke vršiće se provera stečenog znanja.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavLjanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik  Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000 dinara prema Tarifi o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 46/13).

RB.IME I PREZIMEBROJ BODOVA
1.Marko Đorić91
2.Marko Stošić85.5
3.Nikola Zdjelar85
4.Milan Jovanović83
5.Nikola Vitković82
6.Emilia Stefanović80
7.Igor Ivanović76.5
8.Srđan Barac71
9.Maja Jovanović70.5

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik