.
уторак,25.11.14 sala_obuka

Поправни усмени део испита за стечајне управнике – децембар 2014. године

Обавештавају се кандидати који у октобарском испитном року 2014. године нису положили усмени део испита, да у складу са чланом 11. став 7. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ број 47/10) имају право да поново полажу усмени део стручног испита, уз признавање већ положеног писменог дела.

Кандидати који ни на поновљеном усменом испиту не покажу задовољавајуће знање оцењују се оценом „није положио“.

Поновни усмени део стручног испита биће одржан дана 5.12.2014. године (петак), са почетком у 16.00 и 18.00 часова и 6.12.2012. године (субота) са почетком у 10.00 и 13.00 часова у просторијама Агенције, Кнеза Михаила 1-3, Београд, III спрат.

О распореду полагања поновног усменог испита кандидати ће бити благовремено обавештени путем емаила.

Моле се кандидати да најкасније до 2.12.2014. године (уторак), у складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 43613), изврше уплату накнаде за поновно полагање усменог дела стручног испита у износу од 7.000 динара и доказ о уплати доставе Агенцији (поштом или скенирано на емаил: brankica.nakic@alsu.gov.rs).

Уплату извршити на жиро рачун Агенције број: 840-957627-96, са сврхом уплате „накнада за поновно полагање усменог испита“.


Developed by Belit d.o.o 2014