.
Tuesday,25.11.14 sala_obuka

Popravni usmeni deo ispita za stečajne upravnike – decembar 2014. godine

Obaveštavaju se kandidati koji u oktobarskom ispitnom roku 2014. godine nisu položili usmeni deo ispita, da u skladu sa članom 11. stav 7. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 47/10) imaju pravo da ponovo polažu usmeni deo stručnog ispita, uz priznavanje već položenog pismenog dela.

Kandidati koji ni na ponovljenom usmenom ispitu ne pokažu zadovoljavajuće znanje ocenjuju se ocenom „nije položio“.

Ponovni usmeni deo stručnog ispita biće održan dana 5.12.2014. godine (petak), sa početkom u 16.00 i 18.00 časova i 6.12.2012. godine (subota) sa početkom u 10.00 i 13.00 časova u prostorijama Agencije, Kneza Mihaila 1-3, Beograd, III sprat.

O rasporedu polaganja ponovnog usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obavešteni putem emaila.

Mole se kandidati da najkasnije do 2.12.2014. godine (utorak), u skladu sa Tarifom o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 43613), izvrše uplatu naknade za ponovno polaganje usmenog dela stručnog ispita u iznosu od 7.000 dinara i dokaz o uplati dostave Agenciji (poštom ili skenirano na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs).

Uplatu izvršiti na žiro račun Agencije broj: 840-957627-96, sa svrhom uplate „naknada za ponovno polaganje usmenog ispita“.


Developed by Belit d.o.o 2014