.
понедељак,12.10.20 apr

Од 12. октобра почиње регистрација здравствених установа у Агенцији за привредне регистре

Обавештавамо Вас да ће Агенција за привредне регистре (АПР) почети од понедељка, 12. октобра 2020. године, да води Регистар здравствених установа, електронску, централну, јавну базу података о регистрованим здравственим установама које обављају здравствену делатност на основу решења здравственог, односно фармацеутског инспектора о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.

Све постојеће здравствене установе, које су биле регистроване у надлежним привредним судовима, имају обавезу да поднесу Агенцији попуњену регистрациону пријаву за упис усклађивања са одговарајућом документацијом, у складу са Законом о здравственој заштити и Правилником о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију.

Агенција ће поступак усклађивања у наредна три месеца спроводити бесплатно, а од 11. јануара 2021. године подносилац ће, уз пријаву, морати да поднесе и доказ о уплати накнаде од 4.900 динара за регистрацију.

С тим у вези Вас молимо да поступите у складу са прописаном обавезом, а обавештење АПР у целости можете пронаћи на следећем линку:

https://www.apr.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.6.html?newsId=3224


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik