.
Monday,12.10.20 apr

Od 12. oktobra počinje registracija zdravstvenih ustanova u Agenciji za privredne registre

Obaveštavamo Vas da će Agencija za privredne registre (APR) početi od ponedelјka, 12. oktobra 2020. godine, da vodi Registar zdravstvenih ustanova, elektronsku, centralnu, javnu bazu podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama koje obavlјaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog, odnosno farmaceutskog inspektora o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene delatnosti.

Sve postojeće zdravstvene ustanove, koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, imaju obavezu da podnesu Agenciji popunjenu registracionu prijavu za upis usklađivanja sa odgovarajućom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Agencija će postupak usklađivanja u naredna tri meseca sprovoditi besplatno, a od 11. januara 2021. godine podnosilac će, uz prijavu, morati da podnese i dokaz o uplati naknade od 4.900 dinara za registraciju.

S tim u vezi Vas molimo da postupite u skladu sa propisanom obavezom, a obaveštenje APR u celosti možete pronaći na sledećem linku:

https://www.apr.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.6.html?newsId=3224


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik