.
четвртак,27.03.14

Одлагање семинара – “Права поверилаца у стечају”

Информативно – инструктивни семинар из области стечајног законодавства је намењен: стечајним управницима, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима и представницима Привредних судова, представницима банака и компанија који су повериоци у стечајном поступку.

На семинару ће бити речи о поверилачким органима и њиховом конституисању, правима и утицају поверилачких органа током читавог поступка на уновчавање имовине стечајног дужника, уз приказ на практичном примеру.

Предавач је теоретичар и практичар из области стечајног законодавства: ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ, експерт у области стечаја, правни саветник за материју стечаја у МК Гроуп.

КОНТАКТИ:

Јелена С. Станков:021/4802085 и 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com

Јасмина Лимони: 021/48 020 77и 064/8 418 539, jlimoni@rpkns.com

ПРИЈАВЕ: доставити лично, поштом, факсом, или електронском поштом, на адресу:

РПК НовиСад,

Н. фронта бр. 10, факс: 021/466 – 226, или е-маилом.

КОТИЗАЦИЈА износи: 13.200,00 динара (урачунат је ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад, и стечајне управнике износи: 10.800,00 (урачунат је ПДВ) уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Банка Интеса“ а.д, број: 160 – 932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара.

Место на семинару је резервисано уплатом!

НАПОМЕНА: Семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-1042014-03, од 31.01.2014. године, којом се овај семинар у организацији РПК Нови Сад признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

ПРИЈАВА

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik