.
Thursday,27.03.14

Odlaganje seminara – “Prava poverilaca u stečaju”

Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstvaje namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i kompanija koji su poverioci u stečajnom postupku.

Na seminaru će biti reči o poverilačkim organima i njihovom konstituisanju, pravima i uticaju poverilačkih organa tokom čitavog postupka na unovčavanje imovine stečajnog dužnika, uz prikaz na praktičnom primeru.

Predavač je teoretičar i praktičar iz oblasti stečajnog zakonodavstva: JASMINA ZJALIĆ, ekspert u oblasti stečaja, pravni savetnik za materiju stečaja u MK Group.

KONTAKTI:

Jelena S. Stankov:021/4802085 i 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com

Jasmina Limoni: 021/48 020 77i 064/8 418 539, jlimoni@rpkns.com

PRIJAVE: dostaviti lično, poštom, faksom, ili elektronskom poštom, na adresu:

RPK NoviSad,

  1. fronta br. 10, faks: 021/466 – 226, ili e-mailom.

KOTIZACIJA iznosi: 13.200,00 dinara (uračunat je PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad, i stečajne upravnike iznosi: 10.800,00 (uračunat je PDV) uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banka Intesa“ a.d, broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Mesto na seminaru je rezervisano uplatom!

NAPOMENA: Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-1042014-03, od 31.01.2014. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

PRIJAVA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik