.
понедељак,15.06.15 panel

Најава панел дискусије “Како увећати имовину стечајног дужника”, поводом објављивања књиге/коментара “Побијање правних радњи стечајног дужника”

Агенција за лиценцирање стечајних управника уз подршку Привредне коморе Србије и Програма за правне и правосудне реформе у Србији Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) организује панел дискусију под називом “Како увећати имовину стечајног дужника” поводом објављивања књиге/коментара “Побијање правних радњи стечајног дужника” која ће се одржати у среду, 17. јуна 2015. године у 14 часова у просторијама Привредне коморе Србије ул. Ресавска бр. 13 – 15 у Београду.

Књига/коментар “Побијање правних радњи стечајног дужника” настала је из потребе за подробнијом анализом овог правног института и упознавањем са немачком праксом која се у великом делу заснива на законским одредбама сличним српском праву. Требало би да књига стечајним управницима, али и стечајним повериоцима, олакша тумачење и примену конкретних одредби у недостатку домаће праксе, као и да омогући да се предупреде неуспешни исходи парничних поступака по побојним тужбама.

Овај догађај ће бити прилика за дискусију о највећим изазовима приликом примене овог института између свих потенцијалних странака у стечајним поступцима, и то: стечајних управника, стечајних судија, адвоката као заступника поверилаца, самих поверилаца (привредних друштава, банака итд.), домаће и стране пословне заједнице, са циљем да се дође до закључака како превазићи изазове, како би овај институт заживео у пуној мери.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik