.
среда,07.12.22

Материјал са XI Стручног скупа Агенције за лиценцирање стечајних управника – Стара планина, 28. новембар – 1. децембар 2022. године

Једанаести Стручни скуп Агенције за лиценцирање стечајних управника одржан је од 28. новембра до 1. децембра 2022. године, у хотелу Стара планина на Старој планини, уз подршку Светске банке.

Скупу су присуствовали представници Уставног суда, Врховног касационог суда, Привредног апелационог суда, петнаест привредних судова, професори Правног факултета у Београду Универзитета у Београду, Државног јавног правобранилаштва, Државне ревизорске институције, Агенције за осигурање депозита, Агенције за реституцију, Републичке дирекције за имовину, Канцеларије за ИТ и електронску управу, Привредне коморе Србије, представници ЕБРД и САПС пројекта, банака, адвокати и бројни стечајни управници, укупно 180 учесника.

Стручни скуп је отворио Драгиша Петровић, директор Агенције за лиценцирање стечајних управника.

У току првог радног дана одржана су 4 предавања и једна панел дискусија.  Предавања су одржале Татјана Ђурица, судија ПАС-а у име председнице ПАС-а Јасминке Обућине, Татјана Матковић Стефановић, судија Врховног касационог суда, Јелена Тодић, директор центра за надзор и развој професије и Тамара Дунђеровић, руководилац Центра за програме подршке привреди и ММСПД Привредне коморе Србије.

Две панел дискусије посвећене будућности дигитализације у стечајном поступку (модератор панела: Дејан Миловановић, руководилац одељења за координацију и контролу рада унутрашњих организационих јединица, АЛСУ) и заштити права поверилаца (модератор панела: Михајло Срдић, адвокат) одржане су у поподневним часовима.

Другог радног дана након излагања судије Татјане Ђурице и судије Марка Радовића, одржане су и још две панел дискусије, једна посвећена предложеним решењима за Закон о стечају предузетника (модератор панела: Бранко Радуловић, професор Правног факултета у Београду), а друга питањима стечајних практичара и одговорима панелиста (модератор панела: Татјана Ђурица, судија ПАС-а).

У наставку текста налазе се презентације предавача и панелиста.

Овом приликом се захваљујемо свима који су помогли и подржали овај догађај, као и свим учесницима који су допринели успешној реализацији XI стручног скупа.


Предавачи:

Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда

Татјана Матковић Стефановић, судија Врховног касационог суда

Јелена Тодић, директор Центра за надзор и развој професије, АЛСУ

Тамара Дунђеровић, руководилац Центра за програме подршке привреди и ММСПД Привредне коморе Србије

Панел дискусија – модератор: Дејан Миловановић, руководилац одељења за координацију и контролу рада унутрашњих организационих јединица, АЛСУ

Панел дискусија – модератор Михајло Срдић, адвокат

Татјана Ђурица, судија Привредног апелационог суда

Марко Радовић, судија Привредног суда Београд

Панел дискусија – модератор Бранко Радуловић, професор Правног факултета у Београду

Панел дискусија – модератор Татјана Ђурица, судија Привредног апелационог суда


 Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik